صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'اندازه گیری زاویه'

زاویه در تیراندازی

ممکن نیست یک شکارچی در طول دوران شکار خود در زاویه های مختلف شکار نکرده باشد،اما اینکه تاثیر آن چگونه است را به خوبی نمی داند.شاید اغلب از روی شانس تیرهای او به هدف اصابت کن.گاهی نیز تاثیر آن را می داند ولی روش از بین بردن تاثیر آن یا به نوعی خنثی کردن آن را نمی داند.در ادامه توضیحات شما را با نحوه های مختلف اندازه گیری زاویه وادامه مطلب

عضویت در کانال