صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'Twist Rate'

میزان چرخش خان Twist Rate

همه می دانیم که لوله تفنگ  های بادی ما در جداره داخلی بصورت شیارهای راه راه و رشته ای می باشند که به شکل مارپیچ چرخیده است. همچنین می دانیم که این شیارها موجب چرخش ساچمه حول محور خود می شود. این امر باعث “پایداری در هوا” یعنی ثبات ساچمه از لحظه خروج از لوله تا اصابت به هدف است. اما این شیارها با چه فواصلی از هم قرار گرفتهادامه مطلب

عضویت در کانال